Ondersteuningsarrangement Hoogbegaafdheid

Het ondersteunen van directeuren, intern-begeleiders, leerkrachten en (zeer) begaafde leerlingen binnen het regulier basisonderwijs middels handelings- en oplossingsgericht overleg over de best passende begeleiding voor leerlingen op de school. De onderwijsbehoefte verschilt per leerling! In de meeste gevallen zijn verschillende onderwijsaanpassingen noodzakelijk. Uitgangspunt: Wat heeft deze leerling op dit moment nodig om tegemoet te komen aan zijn of haar behoeften op cognitief, sociaal en emotioneel gebied? Het ondersteuningsarrangement is maatwerk en geen standaardprogramma.© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden