Tactiektraining (Leerstrategieën)

In de Tactiektraining leren onderpresterende hoogbegaafde kinderen en jongeren middels goed doordachte strategieën een doel te bereiken. Door het opzettelijk aanbieden van moeilijke leersituaties, leren zij een reeks opeenvolgende (denk)stappen en gedragingen die tot een voorspelbaar en reproduceerbaar resultaat kunnen leiden. Zij ontdekken dat leren alleen kan plaatsvinden wanneer zij ècht op hun tenen moeten lopen, dus echt moeite moeten doen, om een opdracht af te ronden of uit te voeren. Kinderen komen hierbij uit hun comfortzone en dit kan een onbehaaglijk gevoel geven. Zij leren spelenderwijs deze situaties en (negatieve) gevoelens te herkennen als leermomenten. Dit is een nieuwe ervaring, maar heel belangrijk om tot het leren over leren te komen.

Een voorwaarde om deel te nemen aan deze training is dat het kind getest moet zijn en over een zeer hoog ontwikkelingspotentieel beschikken.

© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden