Route 11, op weg met succesvol leren

In de Route 11 training krijgen kinderen tips aangeboden om hun eigen leergedrag doelbewust te sturen. Zij leren hoe zij de chauffeur kunnen zijn van hun eigen leven door inzicht te krijgen in hun executieve functies en mindset. De ouders leren om in plaats van te redden of de controle naar zich toe te trekken, bewust het stuur over te dragen aan hun kind. Het kind moet zelf invloed hebben op zijn/haar eigen leven en kunnen leren van eigen fouten. Voor ouders is het belangrijk om bewust mogelijkheden te creëren, zodat het kind leert te ontdekken hoe bekwaam het is en hoe hij/zij een zinvolle bijdrage kan leveren aan zijn/haar eigen leven en dat van anderen. 

© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden