Hanneke van Dasler

De praktijk wordt geleid door drs. Hanneke van Dasler. Hanneke heeft ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht en neuropsychologie bij het ambulatorium voor neuropsychologisch onderzoek aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Daarnaast heeft zij een postdoctorale ECHA-opleiding aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Vanuit de specialisatie ‘hoogbegaafdheid’ heeft zij ruime kennis en ervaring in diagnostiek en begeleiding bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. Hanneke is bedenker van Route11, een methodiek ter verbetering van de executieve functies en versterking van het zelfbeeld. Daarnaast participeert zij in het Expertteam van voltijdsonderwijs hoogbegaafdheid en ondersteunt zij hoogbegaafde kinderen op het regulier onderwijs die dreigen vast te lopen. Hanneke is verder Gastdocent op Windesheim: de posthbo studie tot hoogbegaafdheidsspecialist (www.windesheim.nl) en werkt voor het samenwerkingsverband Zeeluwe met als doel expertisedeling en kennisontwikkeling op het gebied van hoogbegaafdheid.  

Geregistreerd 
Om als zelfstandig psycholoog kwaliteit te kunnen blijven garanderen is zij aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), het European Council for High Ability Netwerk (ECHA Netwerk, een vereniging voor specialisten in hoogbegaafdheid) en staat zij in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 

 

  

  

 

© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden