Hanneke van Dasler

De praktijk wordt geleid door drs. Hanneke van Dasler. Hanneke heeft ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht en neuropsychologie intern bij het ambulatorium voor neuropsychologisch onderzoek aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Daarnaast heeft zij een postdoctorale ECHA-opleiding aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Vanuit de specialisatie ‘hoogbegaafdheid’ heeft zij ruime kennis en ervaring in diagnostiek en begeleiding bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. Hanneke is bedenker van Route11, een methodiek ter verbetering van de executieve functies en versterking van het zelfbeeld. Daarnaast participeert zij in het Expertteam van voltijdsonderwijs Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling Flevoland. Hanneke is verder Gastdocent op Windesheim voor de posthbo studie tot hoogbegaafdheidsspecialist (www.windesheim.nl). Hanneke werkt ook voor Op Koers, een onderzoeks- en begeleidingsarrangement vanuit het samenwerkingsverband voor vermoedelijk hoogbegaafde kinderen die dreigen vast te lopen in het onderwijs. 

Janita van Dijk startte haar loopbaan in het basisonderwijs. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan en een opleiding tot coach hoogbegaafdheid te hebben afgerond, maakte zij de overstap naar voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Zij was fulltime docent en studeerde daarnaast orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel in de schoolpraktijk als in haar klinische stage, welke zij volbracht bij Op Koers en onder leiding van Hanneke zeer succesvol afrondde, ontdekte zij dat zij zich wil toeleggen op het erkennen, ondersteunen en bemoedigen van het durven en mogen zijn van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Deze missie zet zij nu voort als orthopedagoog en collega van Hanneke voor ’t Klein Bolwerk. 

  

 

 

 

  

  

 

© 2020 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden