Betekenis ’t Klein Bolwerk

’t Klein Bolwerk heeft voor mij verschillende betekenissen. Het huis waar ik ben geboren en getogen heet ’t Klein Bolwerk. Het stamt uit oude tijden en grenst tussen twee gebieden waar heel vroeger tol betaald moest worden. Als kind was ik gefascineerd door de geschiedenis van deze plek en veel fantasieverhalen borrelden in mijn brein.  

Tijdens mijn studie ontwikkelings- en later neuropsychologie heb ik mij voorgenomen, mocht ik ooit een eigen praktijk beginnen, ’t Klein Bolwerk te gaan noemen. ’t Klein Bolwerk staat dan voor het kinderbrein, dat het meestal goed kan bolwerken, maar soms ook (even) niet. Bij de start in 2009, ruim tien jaar na mijn afstuderen, ging mijn wens in vervulling.

Hanneke van Dasler© 2023 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden