Sociaal-emotioneel onderzoek

Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedaan als een kind anders of onvoldoende leeftijdsadequaat reageert in een sociale omgeving, bijvoorbeeld het kind maakt zich veel zorgen over school en is bang om fouten te maken en/of heeft onvoldoende aansluiting met klasgenoten. Hij of zij kan dit uiten door veel te huilen, niet naar school te willen of door snel boos te zijn. Dit gedrag kan alleen in de thuissituatie, maar ook op school opvallen. De oorzaken van problemen op dit gebied kunnen bij het kind zelf aanwezig zijn (door aanleg of erfelijke factoren), maar het kan ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (gescheiden ouders, ziekte van een ouder), of door omgeving waarin hij of zij opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leerkracht, het onderwijssysteem).

Door middel van vragenlijsten en/of gesprekken wordt een beeld verkregen van het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de sociaal cognitieve vaardigheden. Het onderzoek kan worden verricht bij kinderen tussen de 8 en 16 jaar bij wie er zorgen zijn over het sociaal-emotioneel functioneren.

De kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag en de duur van het onderzoek. Dit onderzoek wordt meestal gecombineerd met een intelligentieonderzoek. Voor een onderzoek naar het vaststellen van een ontwikkelings- of gedragsstoornis, zoals autisme of ADHD, verwijzen wij door naar meer gespecialiseerde instellingen met een multidisciplinair team.

© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden