Onderzoek hoogbegaafdheid volwassenen

Bij ’t Klein Bolwerk is het ook als volwassene mogelijk om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen. Wij merken dat ouders geraakt kunnen worden door de worsteling van hun kinderen. Door kinderen gericht te ondersteunen in hun ontwikkeling en te zien opbloeien, krijgen ouders de kans om op een andere manier naar hun eigen geschiedenis te kijken en het te gaan herschrijven.

De onderzoeksbevindingen kunnen een ander licht werpen op obstakels die in het dagelijks leven ervaren worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn de sterke behoefte aan inhoudelijk zinvol en uitdagend werk of het vinden van weinig aansluiting op de werkvloer vanwege het anders denken en voelen. 

Het onderzoek vindt op een dynamische manier plaats met regelmatig ontspanningsmomenten. Er worden geen vragen afgevuurd, maar spelenderwijs stil gestaan bij het ervaren van de innerlijke processen van bijvoorbeeld faalangst, motivatie, frustratie, associaties etc. De ochtend wordt beschreven als een waardevol en inspirend leermoment zonder waardeoordeel.

De kosten zijn 740 euro voor de testdag. U krijgt een uitgebreid onderzoeksverslag. De ervaring is dat de inzichten niet alleen een ander licht werpen op het verleden, maar met een "nieuwe bril" de toekomst tegemoet wordt getreden. Studenten krijgen korting. 
 

© 2021 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden