Diagnostiek

Als ouder kan u behoefte hebben aan meer duidelijkheid over het functioneren van uw kind, bijvoorbeeld over het intelligentieniveau of over de vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen. Een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in hoe uw kind zich ontwikkelt. Bij ’t Klein Bolwerk geven wij een beeld van de sterke en ontwikkelpunten van uw kind en praktische adviezen, die afgestemd zijn op de (onderwijs)situatie van uw kind.

’t Klein Bolwerk doet geen onderzoek naar gedrags- of ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of ODD. Bij deze hulpvraag verwijzen wij door naar andere praktijken met een multidisciplinair team. Het stellen van diagnoses staat ook haaks op de visie van ’t Klein Bolwerk. Wij zijn gericht op talentontwikkeling en hopen middels onderzoek en gesprekken antwoord te geven op de vraag wat uw kind nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. De adviezen zijn vooral handelingsgericht.

Bij ’t Klein Bolwerk zijn de volgende onderzoeken mogelijk:

Diagnostiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 


Voor aanmelding van uw kind voor onderzoek graag het contactformulier invullen.

© 2023 't Klein Bolwerk - Alle rechten voorbehouden